Paikallisuutiset

Eletty on jo lähes normaalisti, mutta: Kuhmolaiset aikuiset ja eläkeläiset ovat kertoneet koronatartunnoistaan

Antero Komulainen

Kuhmossa elämisen malli on palannut hyvin laajasti lähelle normaalia. Kuhmolaisen toimitus on tavannut viime päivinä useita ihmisiä, jotka ovat kertoneet omasta kornaan sairastamisesta lokakuun aikana. Tai sitten on kerrottu oman talouden läheisen sairastumisesta. Tartuntoja on ollut varttuneilla aikuisilla, eläkeikäisillä ja myös työikäisillä. Sairastaminen on ollut yleensä lievää ja toipuminen nopeaa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL, tiedotti lokakuun puolivälissä, että hengitystieinfektioiden määrä alkaa yleensä lisääntyä syystalvella. Sekä tavallista nuhakuumetta että influenssaa havaitaan tavallisesti eniten loppu- ja alkuvuodesta. Myös koronaviruksen on ennakoitu noudattavan viruksille tyypillistä kausivaihtelua.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

THL:n mukaan rekisteröityjen koronatartuntojen määrässä on ollut Suomessa maltillista kasvua syyskuun alusta lukien.

Kuhmossa koronan lokakuussa sairastaneet kertojat eivät ole pystyneet paikantamaan kaikkia tartuntapaikkojaan, mutta osasta tartunnoista on hyvä paikkakäsitys tai hyvä arvio. Järjestetyn pienen eläkeläisille suunnatun kokoontumisen jälkeen lievään koronaan sairastui koronaan huomattava osa koko osallistujajoukosta. Tauti meni ohi yleensä lievänä. Tartuntoja on tullut kertojien arvion mukaan muistakin ikäihmisten suosimista kokoontumisista.

Maskien käyttö on nykyään Kuhmossa jo hyvin pienimotoista.

Eri­tyi­siä koronarajoituksia ei ole voi­mas­sa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun sote suosittelee koronainfo-sivuillaan koronaan altistuneille tai sai­ras­tu­neille kotitestausta lieväoireisille ja ter­vey­den­huol­lon tes­tausta so­te-hen­ki­lös­töl­le, voi­ma­ka­soi­rei­sil­le tai ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le (mukaan luettuna ras­kaus)

Po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen saa­neil­le ja oi­rei­sil­le suositellaan omaeh­tois­ta kon­tak­tien vält­tä­mis­tä.

– Väl­tä yli­mää­räi­siä kon­tak­te­ja, kun­nes sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta on ku­lu­nut 5 vuo­ro­kaut­ta. Jos usei­ta per­heen­jä­se­niä sai­ras­tuu, 5 vuo­ro­kaut­ta las­ke­taan vii­mei­sim­pä­nä sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta. Jos olet täy­sin oi­ree­ton, voit men­nä töi­hin mas­kia käyt­täen. Jää etä­töi­hin, jos se on mah­dol­lis­ta. Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin, opastaa Kainuun sote.

Kainuun sote tiedotti kuukausi sitten syyskuun lopussa, että Kainuussa tehosterokotukset niin sanotuilla omikron-varianttirokotteilla aloitetaan porrastetusti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Maanantaista 26. syyskuuta alkaen koronarokotuksen tehosteannoksen ovat voineet saada 75 vuotta täyttäneet tai voimakkaasti immuunipuutteiset yli 12-vuotiaat.

Tehosterokotteen voi ottaa, kun viimeisimmästä rokoteannoksesta tai koronataudin sairastamisesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Enää ei lasketa, montako rokotetta henkilö on aiemmin saanut, tai kuinka monta kertaa hän on mahdollisesti sairastanut koronan.

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille yksilöllisen harkinnan ja riskinarvion perusteella, esimerkiksi matkustuskohteen vaatimusten vuoksi.

Muiden riskiryhmien varianttirokotuksista ilmoitetaan myöhemmin.

THL:n mukaan tehosterokotuksia suunnataan syystalvella 2022 kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

Kainuussa koronarokotukset saa pääsääntöisesti ilman ajanvarausta kuntien rokotuspisteistä.

Rokotusajankohdat ilmoitetaan sekä Kainuun soten internetsivuilla että paikallislehtien viikkoilmoituksissa.

Koronatilanne on heikentynyt voimakkaasti Kainuussa. Kuvassa kotona tehtävän kotitestin tarvikkeita.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä