Mielipiteet

Mielipide: Kuhmon kirkkoherran valinnasta

MIELIPIDE Sain toimia Kuhmon seurakunnan luottamushenkilönä neljän vuoden ajan. Niiden myötä pääsin valtuutettuna sekä kirkkoneuvoston ja taloudellisen jaoston jäsenenä tutustumaan syvällisesti seurakunnan hallintoon ja sen kehittämistarpeisiin.

Kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen, koronan tuomat haasteet ja niihin liittyen kirkon videojärjestelmän hankkiminen, Ikolan pappilan peruskorjaus ja rakentaminen uudeksi yhteisöjen taloksi sekä metsien hoidon päivittäminen vaativat monien muiden asioiden lisäksi kukin melkoisesti valmistelua ja kehittämistä ennen toteuttamisvaihetta. Tämän rinnalla oli pidettävä huoli hengellisestä työstä sekä diakonian laajasta toimialasta haasteellisessa koronatilanteessa.

Menemättä tarkemmin yksityiskohtiin voin todeta, että hallinnolliset haasteet olivat ja ovat edelleen muun muassa kirkon ja tapulin korjausurakan vuoksi kovat. Siksi tulevalta kirkkoherralta vaaditaan sielunpaimenena toimimisen lisäksi todella hyviä hallinnollisia taitoja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kun seurakunta joutuu tulevan kirkkoherran johdolla valitsemaan nopeaan tahtiin uuden talouspäällikön, kappalaisen, seurakuntapastorin ja kanttorin, on uusien avainhenkilöiden valitseminen millintarkkaa työtä. Siinä uudella kirkkoherralla on keskeinen rooli. Ja tämän lisäksi odottavat mittavat kirkon ja kellotapulin korjaukset. Siksi uudelle kirkkoherralle pelkät puhujan taidot eivät riitä! Kuhmoon tarvitaan kirkkoherra, joka on johtaja laaja-alaisesti ja omaa puhujan taidot. Hoitaa hyvin asiat ja hallinnon sekä omaa hyvät ihmissuhdetaidot.

Edellisen kirkkoherran vaalin yhteydessä kävi ilmi, ettei vaalitaiston aikana pysytä asian vaatimalla linjalla vaan syyllistytään ylilyönteihin esimerkiksi mustamaalaamalla yksittäisiä ehdokkaita ja jakamalla heistä jopa väärää tietoa seurakuntalaisille.

Edellä esittämäni johdosta juuri nyt kannatan välillistä kirkkoherran vaalia. Perusteet sille löytyvät tulevan kirkkovaltuuston esityslistalta ja ovat seuraavat.

Suorassa kirkkoherran vaalissa ei voida taata pätevimmän ja sopivimman ehdokkaan valituksi tulemista. Kirkkoherran valitsijoiden tulee sekä ymmärtää viran vaatimukset sekä tuntea hakijat. Ansioluettelo, saarnanäyte ja paneelihaastattelu eivät kerro hakijoista kaikkea olennaista. Äänestäjät eivät suorassa kirkkoherranvaalissa voi paneutua hakijoiden sopivuuteen riittävästi, harva äänestäjä tietää, mitä kirkkoherran tulee työssään osata ja hallita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suorassa vaalissa myös äänestäjien tieto siitä, miten hakija on aiemmin toiminut pappina ei ennusta suoriutumista kirkkoherran virassa. Kirkkoherran viran hoitamisessa merkittävin työ ei näy kaikille.

Valitsijoilla tulee olla tietoa siitä, minkälaisia valmiuksia hakijoilla on seurakunnan johtavaan virkaan. Valittavan kirkkoherran tulee valmistella huolellisesti ja asiantuntevasti kaikki päätettäväksi tulevat asiat.

Valitsijoiden tulee kyetä arvioimaan, miten hyvin valittava kirkkoherra osaa johtaa henkilöstöä.

Valittavan kirkkoherran tulee käyttää paljon aikaa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vastuullisessa kirkkoherran rekrytoinnissa voidaan asiantuntija-arvioin tehdä laaja kartoitus hakijan taidoista ja tiedoista, jolloin pätevin ja taitavin hakija voidaan valita välillisellä vaalilla haettavaan virkaan suuremmalla todennäköisyydellä kuin suorassa vaalissa.

Tässä ovat mielestäni vankat perusteet välilliseen vaaliin, vaikka suora vaali kiehtoo ja sitä olisi helppo esittää ja kannattaa.

Avoimin ja rakentavin terveisin

Martti Huusko

Torstai-iltana Kuhmon kirkossa järjestetään seurakuntavaalien vaalipaneeli.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä