Mielipiteet

Mielipide: Siirtymä puupeltojen aikaan

Kirjoittajan mielestä puun riittävyyden varmistamiseksi meidän on varauduttava monipuolisempaan metsätalouteen. Tarvitsemme myös puupeltoja. Kuva: Tiina Suutari

MIELIPIDE Kohu talousmetsien puuston riittävyydestä kiihtyi, kun raakapuun tuonti Venäjältä pysähtyi 2022. Ennen Ukrainan sotaa metsäteollisuutemme raakapuusta 13 prosenttia oli peräisin Venäjältä.

Puuraaka-aineen saatavuuden pelätään putoavan myös, kun tarve luonnonmetsien suojelusta kasvaa. Olemme

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä