Paikallisuutiset

Useat puuteollisuusalan toimijat titeavat yhdessä, että puurakentaminen on ympäristöministeriön selvityksenkin mukaan yhdessä uusiutuvan energian kanssa nopein ja vaikuttavin keino rakentamisen päästöjen leikkaamisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kuva: Ella Kiviniemi

Puuteollisuusalan toimijat: Hallituksen edistettävä puurakentamista ripeästi

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia siitä, miten puurakentamista ja kotimaiseen uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvan teollisuuden arvonlisän nostamista tulisi edistää. Nyt teollisuudessa on laaja-alaisesti herännyt huoli siitä, edistetäänkö näitä kirjauksia tosiasiallisesti

Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry, Pientaloteollisuus ry, Puuinfo oy ja Hirsitaloteollisuus ry kannustavat hallitusta pitämään kiinni lupauksistaan. Hallitusohjelman kirjaukset puurakentamisen lisäämiseksi mahdollistavat kestävän kasvun, mutta ilman konkreettisia päätöksiä edistystä ei tapahd

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä