Pääkirjoitukset

Tiestön korjausvelka saatava pienemmäksi

Kuhmon kaupunginhallitus on kiinnittänyt huomiota tiestön kuntoon ja vaatinut valtiovallalta toimenpiteitä korjausvelan pienentämiseksi. Kaupunki pitää tärkeänä huomion kiinnittämistä myös alempiarvoisempien liikenneväylien perusparannusinvestointeihin. Huoli tiestön kunnosta on aiheellinen, ja moni

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä