Paikallisuutiset

Vapaaehtoisilla suuri rooli suurpetokantojen selvittämisessä ‒ Kainuussa vain harva osallistuu, mikä heijastuu kanta-arvioiden tekoon

Kainuussa ja Lapissa suurpetohavaintoja tarkistavia ja Tassu-järjestelmään tallettavia petoyhdyshenkilöitä on liian vähän. Myös DNA-kerääjiä on harvassa. Kanta-arvioiden teko vaikeutuu.

DNA-keräyksen avulla voidaan selvittää, asuuko alueella lisääntyvä susipari vai onko siellä peräti lauma. Kuva: Jaakko Alalantela

Kun vapaaehtoiset keräävät susien jätöksiä DNA-määritystä varten ja petoyhdyshenkilöt tallettavat Tassu-järjestelmään varmistettuja suurpetohavaintoja, saa Luonnonvarakeskus, Luke, hyvän havaintomateriaalin ja pohjan suurpetojen kanta-arvioiden tekoon.

Tassu-järjestelmään kirjatut havainnot ja DNA-tu

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä