Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kunnallistaminen ei paranna asukkaiden palvelua

MIELIPIDE Kainuussa hyvin toimiva asiakkaan tilaama jätteenkeräilyjärjestelmä aiotaan tuhota. Ensi alkuun se tarkoittaa, että erilliskerättävät, bio, muovi, kartonki ja pienmetallit ja niiden keräys kunnalistetaan. Perusteena jätelaki, jonka uusin versio tuli voimaan v. 1.7.2021. Kunnallistamien tarkoittaa sitä, että jäteyrittäjien ja jäteasiakkaiden, kiinteistön haltijoiden väliset sopimukset mitätöidään. Jätetoimintoihin tulee vahva kunnallinen ohjaus.

Tässä asiakas tiedusteli, mitä kunnallistaminen tarkoittaa. Vastasin, että se on sosialismia, palataan Neuvostoliittoon ja sinun ei tarvitse itse ajatella, miten jätehuolto toimii. Siitä huolehtivat Ekokympin satraapit. Asiakkaan ja jäteyrittäjän suoraa yhteyttä ei enää ole. Uudistettu jätelaki vaatii em. toimenpiteet vain 10000 asukkaan taajamilta ja Kainuussa se koskisi vain Kajaania.

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä, Ekokymppi kuitenkin haluaa vetää tiukempaa linjaa, mitä jätelaki edellyttää. Herää kysymys, miksi? Asukkaat ja omistajakunnat eivät halua. Tätä haluavat vain Ekokympin virkaihmiset. Ympäristötekona sitä ei voida perustella mitenkään, koska Kainuussa kierrätystavoitteet on jokseenkin jo saavutettu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kysymys ei ole pelkästään kilpailuttamisesta, jota jäteyritykset eivät kyseenalaista. Kysymys on vallasta, kuka hallitsee jätevirtoja? Jätehuoltomääräykset, joita on käsitelty 25.11.22 kuntayhtymän kokouksessa, toteutuessaan tekevät yrittäjistä Ekokympin torppareita, yrittäjyys ja suora yhteys asiakkaisiin häviää. Yrittäjiltä kaapataan liiketoiminta kunnallisella päätöksellä.

Byrokratia kasvaa ja kalliimmat hinnat tulevat kuntalaisille ja asukkaille. Jätehinnoissa ei ole ongelmana logistiikkakustannukset, ongelmana on Ekokympin perimät käsittely- ja laitoskustannukset. Ne pitäisi voida myös kilpailuttaa.

Jätehuoltomääräyksiä ei myöskään ole käsitelty asianmukaisesti kunnissa, joille siitä päättäminen kuuluisi. Kuntalaisten ja asukkaiden osallistaminen on hyvin puutteellinen, jopa olematon. Kuntiin tulleet lausuntopyynnöt on tarkoituksellisesti lähetetty kesälomien aikana ja osassa kuntia ne ovat jääneet myös ns. kirjaamotasolle.

Osassa kuntien lausuntoja ovat antaneet virkaihmiset. Kuntien lausunnoissa on ristiriitaisuuksia hallintosääntöihin verratessa. Kuntalaiset, eivätkä päättäjät kunnissa ja kuntayhtymässä ole nyt kartalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ei lainkaan olisi pahitteeksi, että Kainuun Jätehuollon kuntayhtymässä noudatettaisiin ensisijaisesti kuntalakia, sen jälkeen jätelakia ja sitten hankinta- ja kilpailulakeja. Kuntalaisille / asukkaille pitää jo tässä vaiheessa antaa tieto tai arvio, mitä jätehuolto tulevaisuudessa maksaa ja tuleeko edullisemmaksi. Sitä ei tiedä kukaan.

Vaikka jätehuollon palvelut on annettu kuntayhtymälle, niin se ei tarkoita avointa valtakirjaa, eikä poista kuntien vastuita. Jätehuoltomääräyksiä ei myöskään voi antaa jätehuoltoviranomainen, eli tässä tapauksessa Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä. Ely-keskus lausunnossaan on tästä myös maininnut. Jätehuoltomääräyksistä on tehty valitus hallinto-oikeuteen, joten kuntayhtymän olisi odotettava siitä tehtävää ratkaisua, ennen kuin laittaa ne täytäntöön.

Hilmaan tulevassa kilpailutusilmoituksessa on niin mahdottomia vaatimuksia jäteyrittäjille, että niihin ei kaikilla ole edellytyksiä vastata. Näin tarjoajien määrää rajoitetaan. Esimerkkinä mm. biopolttonesteen käyttö, jota ei ole saatavissa kuin Kajaanissa ja Kontiomäellä, lisäksi se on 12 – 15 % kalliimpaa, kuin nyt käytettävä polttoneste.

Euro 6 vaatimus kuljetuskalustoissa tekee sen käytön tarpeettomaksi. Sillä ei Kainuun ilmasto pelastu. Pienet paikalliset yritykset putoavat pois markkinoilta. Onko tämä kuntien tarkoitus? Logistiikan lisäksi yrittäjiltä ollaan viemässä myös purkki, eli jäteastiakauppa, koska kuntayhtymä jakaa ilmaiseksi tuhansia jäteastioita kuntien asukkaille. Astiat eivät lopulta ole ilmaisia, joku ne maksaa ja se on asukas. Vaikutus yrittäjiin ei myöskään ole vähäinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Markkinakartoitus, jota myös jätelaki vaatii, on jäänyt puutteelliseksi.

Markkinavuoropuhelut ovat olleet enemmän markkinavuoro saneluja, jossa ei ole voinut vaikuttaa asioihin, eikä etsiä yhteisiä ratkaisuja. Slaidit on lyöty pöytään ja siitä lähdetään. Emme soita samassa orkesterissa.

Jätehuollon kuntayhtymän on keskeytettävä jätehuoltomääräysten toimeenpano sekä siitä aiheutuva erillisjätteiden kilpailutus ja käytettävä hyväksi jätelain suoma siirtymäaika 19.7.2024 saakka. Miten voidaan tehdä tarjouksia, kun ei ole tietoa urakan arvosta.

En ryhdy kenenkään torppariksi, se on alentavaa, kumppaniksi kyllä!

Jaakko Kyllönen

yrittäjä, Kuhmo

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä