Mielipiteet

Lukijan mielipide: Lähiluonnon vaaliminen Kuhmossa

Kirjoittajan mielestä päällystetty piha on nykyisellään hyvin eloton ja siksi epäterveellinen ja stressaava ympäristö koululaisille.

MIELIPIDE Kuhmon kaupunki on tehnyt voimakkaita harvennushakkuita taajama-alueen metsissä ja puistoalueilla. Hakkuiden alkaessa Lentua-Seura julkaisi kannanoton, jossa paheksuttiin sitä, että maisemallisesti tärkeitä kuntalaisten virkistysalueita käsitellään puuntuotannollisen metsätalouden menetelm

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä