Mielipiteet

Lukijan mielipide: Puolueiden välillä on eroja

MIELIPIDE Puoluekantojen moninaisuus ja eri puolueiden näkyvyys on Kuhmossa nykyisin suurta. Kauaksi on tultu ajoista, jolloin Keskustapuolue näytti ainoalta katu-uskottavalta vaihtoehdolta, ja muun puolueen kannattajaa saatettiin pitää jonkinlaisena petturina.

Kotiseudun ehdokkaita löytyy useiden eri puolueiden listoilta. On hyvä muistaa, että ääni menee ennen kaikkea puolueelle: vaalitulos ratkaisee puolueiden saamat edustajapaikat ja puolueen sisällä paikat jaetaan äänimäärien mukaisessa järjestyksessä.

Puolueiden välillä on eroja, ja erään näkökulman niihin tarjoaa selvitys puolueiden suhtautumisesta ympäristökysymyksiin. Eduskuntapuolueet, joilla on enemmän kuin yksi kansanedustaja, vastasivat BirdLifen, Greenpeacen, Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n kyselyyn.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tulosten mukaan eduskuntapuolueista kaksi, Vihreät ja Vasemmistoliitto, sitoutuu riittäviin toimiin ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi. Näillä kahdella on selvä etumatka, ja pitkän kaulan jälkeen perässä tulevat, tässä järjestyksessä, Kokoomus, SDP, RKP, Keskusta, KD ja PS.

Kannatusmittausten johdossa olevat puolueet Kokoomus, SDP ja PS eivät onnistuisi nykyisillä sitoumuksillaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden hupenemista Suomessa, todetaan Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotteessa. "Erityisen pahasti epäonnistuisi Perussuomalaiset, jonka harjoittama ympäristöpolitiikka ei yritäkään pysäyttää luontokatoa tai ilmastokriisiä."

Todellisuudessa kuitenkin kaikki puolueet kannattavat jonkinlaista ympäristönsuojelua. Monista käytännöistä, joita aiemmin vain ympäristönsuojelijat pitivät esillä, on tullut osa normaalia toimintaa. Esimerkkejä ovat kemikaalien käytön sääntely, materiaalien kierrätys ja metsätalouden vesiensuojelukäytännöt.

Näkemykset muuttuvat, vaikka toisille muutos on vaikeampaa. Ympäristövertailun häntäpäähän sijoittuivat PS:n lisäksi KD ja Keskusta. Kullakin on sijoitukseensa varmasti omat syynsä, mutta ulkopuolisen silmin näyttää, että yhdistävä tekijä on konservatiivisuus: näissä ryhmissä harataan ajattelu- ja toimintatapojen muuttamista vastaan usein silloinkin, kun muutos olisi järkevää ja oikein.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Onneksi nykyisin jo tiedostetaan läpi puoluekentän, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen haastavat yhteiskuntaamme muutokseen. Eroja puolueiden välillä on siinä, halutaanko toimeen tarttua heti, pitkällä tähtäimellä vai vasta pakon sanelemana.

Lisätietoja selvityksestä löytyy osoitteesta https://www.sll.fi/arkisto/ajankohtaista/tiedotteet/

Antti Sallinen

Pelkkää metsätaloutta harjoittavan metsäveroilmoitus tulee olla perillä verottajalla viimeistään 28.2.2022. Maataloutta ja elinkeinotoimintaa harjoittavat palauttavat metsäveroilmoituksen viimeistään 1.4.2022 mennessä.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä