Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vastaus Antti Sallisen kysymykseen Kontion koulun rakennuksen suojelumerkinnästä

MIELIPIDE Elinvoimavaliokunta käsitteli ehdotuksen Kontion koulun alueen asemakaavan muutoksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan 11.1.2023. Valiokuntien kokoukset ovat suljettuja, mistä johtuen niissä käytyjä keskusteluja ei voi kommentoida julkisuudessa, mutta päätökset ovat julkisia.

Mielestäni on hyvä, että Kontion alueen ja sen lähiympäristön tulevaa käyttöä on lähdetty suunnittelemaan asemakaavan kautta. Vaikka valmistelun aikana onkin järjestetty kuulemistilaisuuksia, on edelleen hyvä käydä kuntalaiskeskustelua. Nyt on aika keskustella ja valtuusto tekee aikanaan lopullisen päätöksen asiasta. On hyvä keskustella ainakin siitä, onko kaupungilla varaa ylläpitää rakennusta, jota ei voida käyttää, mahdollisen myynnin vaikutuksista alueen käyttöön ja ulkopuolisesta korjausrahoituksesta.

2010-luvun alkupuolella Kontion koulurakennusten kunto tutkittiin perusteellisesti. Tutkimusten perusteella rakennusten korjausasteen todettiin nousevan niin korkeaksi, ettei korjaaminen ollut järkevää. Remontoiminen olisi ollut erittäin kallista eikä kukaan pystynyt takaamaan, poistuisivatko tilojen sisäilmaongelmat korjaamalla. Tämän vuoksi kaupunki teki päätöksen uuden koulun rakentamisesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tulevassa kaavassa alueelle voidaan määritellä sellaisia rakennuksia, jotka ovat tärkeitä kaupunkikuvallisen kokonaisuuden kannalta.

Päädyttiinpä lopulta mihin ratkaisuun tahansa, alueen maapohja pitää säilyttää kaupungin omistuksessa.

Seppo Vilén

Kontion alueen asemakaavaluonnoksessa ei oteta kantaa vanhan koulun suojeluun, mutta kaupunkikuva-analyysissa se on todettu merkittäväksi kohteeksi kaupunkikuvassa. Mikäli rakennus purettaisiin, tulisi kaavaluonnoksen mukaan paikalle rakentaa vähintään kolmikerroksinen rakennus. Näin kaupunkikuva säilyisi samankaltaisena.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä