Ajankohtaista

Dronetarkastuksilla metsäkeskus valvoo, ulottuvatko satelliittikuvista havaitut hakkuut metsälakikohteen puolelle. Dronekuvassa näkyy jyrkänne ja sen länsipuolella tehty hakkuu. Jyrkänteen ja sen alusmetsän muodostama metsälain erityisen tärkeä elinympäristö on rajattu punaisella.

Metsäkeskus: Metsälakirikkomukset ovat vähentyneet edelleen

Alkuvuoden 2023 tarkastusten perusteella tapausten määrä näyttäisi edelleen laskevan.

Suomen metsäkeskus valvoo satelliittierotuskuvien ja tarkastusten avulla, että metsänhakkuut tehdään metsälain mukaisesti. Tarkastukset kohdistetaan toteutuneisiin hakkuisiin ja erityisesti kriittisiin kohteisiin, kuten vesistöjen läheisyyteen ulottuviin hakkuisiin.

Viime vuonna valvontamenetelmällä

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä