Mielipiteet

Mielipide: Kontion koulurakennuksen suojelumerkintä

MIELIPIDE Miksiköhän Kuhmon kaupungin Elinvoimavaliokunta halusi heikentää keskeisten kaupunkikuvallisten ja historiallisten arvojen suojaa Kontion alueella? Eikö juuri kaunis kaupunkiympäristö historiallisine kerrostumineen ole tärkeä osa paikkakuntien elinvoimaa? Eikö olisi aika hullua, jos vaikkapa Turku tai Helsinki päättäisi luopua historiallisista rakennuksista kaupunkiensa keskustoissa? Kaavamerkintä turvaa, ettei tämänkaltaisia päähänpistoja voida yllättäen alkaa toteuttamaan.

Kontion alueen kaavaehdotuksessa vanhan koulurakennuksen alueella oli merkintä sr-3, eli "historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus". Päätös merkinnän poistamisesta tuntuu järjenvastaiselta. Suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus on yhteisen edun mukaista. Kerran purettu rakennus on ikuisesti menetetty. Voisiko joku päätöstä tekemässä olleista avata sen taustoja Kuhmolaisen lukijoille?

Antti Sallinen

Kontion alueen asemakaavaluonnoksessa ei oteta kantaa vanhan koulun suojeluun, mutta kaupunkikuva-analyysissa se on todettu merkittäväksi kohteeksi kaupunkikuvassa. Mikäli rakennus purettaisiin, tulisi kaavaluonnoksen mukaan paikalle rakentaa vähintään kolmikerroksinen rakennus. Näin kaupunkikuva säilyisi samankaltaisena.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä