Paikallisuutiset

Kuhmon terveyskeskuksen toimintaa supistetaan juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kuva: Jarno Hiltunen

Sotepalveluja supistetaan kesän ajaksi – katso tästä Kuhmon aukiolot

Kainuun hyvinvointialueen so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa on ke­säai­ka­na voi­mas­sa toi­min­nan ra­jauk­sia ja poik­kea­via pal­ve­luai­ko­ja.

Loma-aikoina hen­ki­lös­töä on vä­hem­män käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta myös ky­syn­tä hil­je­nee, joten etenkin kiireettömiä vastaanottopalveluita supis

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä