Paikallisuutiset

THL suosittelee vahvasti kasvomaskia käyttöön erityisesti ruuhkaisissa sisätiloissa

Maskin käyttö suojaa muita. Lisäksi se antaa maskityypistä riippuen jonkin verran suojaa myös kantajalleen. Julkisessa liikenteessä THL suosittelee kasvomaskin käyttämistä.

THL suosittelee, että maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia henkilöitä.

Suositus on suunnattu 12 vuotta täyttäneille. Suositusta voivat käyttää myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja toimijat laatiessaan paikallisia tai tilannekohtaisia ohjeita.

Suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja eikä työyhteisöjä, joita varten on erilliset suositukset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri.

Tartuntariskiin vaikuttaa myös tilanteessa vietetty aika ja tilassa oleskelevien henkilöiden määrä sekä heidän rokotussuojansa. Kun ollaan tekemisissä tuntemattomien kanssa, on rokotusten antamaa suojaa vaikeaa arvioida. Sisätilan tuulettumisella ja ilmanvaihdon tehokkuudella on myös merkitystä tartuntariskin kannalta.

Ihmiset, joilla ei ole rokotusten tai sairastetun taudin tuomaa suojaa, ovat alttiita tartunnalle ja heidän riskinsä tartunnan tai vakavan tautimuodon saamiselle on moninkertainen rokotettuihin verrattuna. Koronarokotus ei täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Rokottamattomat tartuttavat todennäköisesti herkemmin ja pidemmän aikaa kuin rokotetut.

On hyvä huomata, että osa COVID-19-tartunnan saaneista ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä, eivätkä he tästä syystä ole tietoisia tartunnastaan. Tartunnan saanut voi aiheuttaa muille tartuntariskiä oireettomanakin tai jo muutama päivä ennen oireiden alkua.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Maskin käyttö suojaa muita. Lisäksi se antaa maskityypistä riippuen jonkin verran suojaa myös kantajalleen. Rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden tai sitä vanhempien ja terveydellisistä syistä vaikean Covid-19-taudin riskissä olevien on hyvä harkita kantajalleen tehokasta suojaa antavan maskin käyttöä suositusten mukaisissa tilanteissa.

Julkisessa liikenteessä THL suosittelee kasvomaskin käyttämistä koko maassa. Maskin käyttö on erityisen suositeltavaa ruuhka-aikoina ja kun liikennevälineen matkustamossa on paljon ihmisiä.

Epidemiatilanne vaihtelee eri puolilla maata. Alueelliset toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat heidän riskinarvioonsa ja valtuuksiinsa, huomioiden paikallinen ja alueellinen epidemiatilanne. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa voivat siksi vaihdella alueittain.

Eri organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi tilaisuuksien järjestäjät, voivat myös antaa omia suosituksiaan maskin käytöstä omissa tiloissaan. Jokainen toimija vastaa itsenäisesti näiden suositusten perusteluista ja mahdollisesta säädösperusteista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja voi velvoittaa maskin käyttöön työpaikalla.

THL neuvoo seuraamaan oman sairaanhoitopiirin tai kunnan viestintää siitä, mikä on alueen epidemiatilanne ja suositus maskien käytöstä.

Maskin käyttöä ei suositella ulkotiloissa, ellei tiloissa synny pitkäkestoisia ruuhkia, joissa liikkuminen vaikeutuu.

Toimijoiden, kuten tilaisuuksien järjestäjien, tulisi ennakoida mahdolliset ruuhkat ja ohjeistaa osallistuja toimimaan niin, ettei ruuhkia synny.

Maskin käyttämistä suositellaan julkisissa sisätiloissa ja tilanteissa, joissa tartuntariski on riskitaulukon perusteella merkittävä ja kohtalainen. Leviämisalueille THL suosittaa maskin käyttämistä myös vähäisen riskin julkisissa sisätiloissa ja tilanteissa.

Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään, ellei laki velvoita muuhun.

THL:n ohjeet ja suositukset eivät ole sitovia, vaan päätäntävalta niiden soveltamisesta kuuluu kulloisillekin toimivaltaisille viranomaisille alueellisella ja paikallisella tasolla.

Käsidesit ja kasvomaskit ovat edelleen tarpeen, sillä viruksen uhka ei ole poistunut.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä