Paikallisuutiset

Ulkotiloissa tapahtumien ja urheilu- ja liikuntapalvelujen järjestäminen helpommaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti, että lähikontaktin määritelmä koskee jatkossa vain sisätiloja. Muutos tulee voimaan 1.6.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti, että lähikontaktin määritelmä koskee jatkossa vain sisätiloja – muutos tulee voimaan 1.6. 2021.

Muutoksen myötä erilaisten ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien ja urheilu- ja liikuntapalvelujen järjestäminen on nykyistä helpompaa. Samalla järjestämistä koskevien velvoitteiden valvominen helpottuu.

Pykälä 58 d koskee asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksiä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Sitä muutetaan siten, että lähikontaktin määritelmässä kahden metrin etäisyys koskee jatkossa vain sisätiloja. Lähikontaktilla tarkoitetaan siten oleskelua sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä muista ihmisistä yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia muiden kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Muutoksen myötä erilaisten ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien ja urheilu- ja liikuntapalvelujen järjestäminen on nykyistä helpompaa. Samalla järjestämistä koskevien velvoitteiden valvominen helpottuu.

Tartuntatautilain määräaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan 31.12.2021 saakka. Nyt nämä säännökset ovat voimassa 30.6. saakka.

Säännökset koskevat covid-19-epidemian leviämisen ehkäisemiseksi välttämättömiä hygieniavelvoitteita, rajoitustoimenpiteitä sekä näiden valvontaa ravitsemisliikkeissä, henkilöliikenteessä ja muissa palveluissa.

Väliaikaisten pykälien voimassaolon jatkamisella varmistetaan, että covid-19-epidemiatilanteen huonontuessa on myös kesäkuun jälkeen mahdollista ryhtyä oikea-aikaisesti nopeisiin, tehokkaisiin ja välttämättömiin toimiin epidemian uudelleen leviämisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on osaltaan myös turvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky tilanteessa, jossa tautitapausten määrä lähtisi uudelleen nousuun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tartuntatautilain pykälistä tietoa:

Tartuntatautilain pykälistä 58 a ja 58 b koskevat ravitsemisliikkeitä koskevia rajoituksia, 58 c yleistä hygieniavelvoitetta, 58 e henkilöliikenteessä noudatettavia hygieniavelvoitteita, 58 f matkustajamäärän rajoittamista, 58 g tilojen väliaikaista sulkemista asiakkailta ja osallistujilta ja 58 h suunnitelmaa toimenpiteistä covid-19-leviämisen ehkäisemiseksi. Pykälät 59 a – 59 e koskevat tarkastuksia, määräyksiä ja pakkokeinoja, toimivaltaista viranomaista ja tiedonsaantioikeutta. Pykälä 91 koskee päätösten toimeenpanoa.

Näistä pykälät 58 a - c ja 58 e - h, pykälät 59 a-e sekä 91 §:n 1 momentti pysyvät sisällöiltään muuttumattomina. Ainoastaan niiden voimassa oloa jatketaan tämän vuoden loppuun asti.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä