CRM-järjestelmästä tukea yritystoiminnan kehittämiseen

Jokainen, joka vastaa asiakastyytyväisyydestä, myynnistä, tilauksista tai palvelun kehittämisestä, on varmasti pohtinut, millä keinoin työmäärää ja projekteja voisi hallita tehokkaammin.

Vastaus tähän on CRM-järjestelmä. Tässä artikkelissa perehdymme siihen, millä tavalla CRM-järjestelmää hyödyntämällä voi parantaa yritystoimintaa, kehittää sitä ja parantaa henkilöstön hyvinvointia.

Asiakkuudenhallinta tehostaa työskentelyä

Asiakkuudenhallinta on tärkeä työkalu, joka auttaa yrityksiä tehostamaan ja parantamaan asiakaspalvelua. Se tarjoaa mahdollisuuden hallita asiakastietoja, seurata tilauksia ja laskutusta sekä analysoida asiakasdataa.

Suomalainen crm järjestelmä on tarjolla esimerkiksi Lime Technologies Oy:llä, joka kertoo verkkosivuillaan, kuinka heidän crm suomi palveluaan käyttämällä asiakkuustyytyväisyys voi nousta jopa 60%. Prosenttiosuus on huima ja puhuu asiakkuudenhallinnan tärkeyden puolesta: toimiva systeemi takaa tyytyväiset asiakkaat.

Asiakkuushallinnan avulla voidaan automatisoida sellaisia asiakkuuksiin liittyvä prosesseja, jotka yleensä veisivät paljon resursseja, esimerkiksi tervetuloviestit tai muistutukset lähestyvistä tarjouksista. Kun työntekijöiltä poistetaan turhia ja raskaita työvaiheita, saadaan myös tyytyväisempiä työntekijöitä. Moni kokee toistuvien, puuduttavien rutiinitehtävien olevan esteenä ammatilliselle kasvulle. Laadukasta crm suomi järjestelmää voidaan siis käyttää myös HR-puolella hyödyksi.

Kaikki hyödyt irti automatisoinnista

Kun yrityksen käytössä on suomalainen crm järjestelmä, voi luottaa siihen, että asiat toimivat. Lime Technologies kertoo, että monien yritysten ensimmäinen ja tärkein tavoite crm suomi palvelun käyttöönotossa on saada asiakastiedot hallintaan jäsennellysti.

Myös prosessien automatisointi nähdään tärkeänä: kun kaikki tieto on koottuna samaan paikkaan, vapautuu aikaa ja energiaa tärkeämpien asioiden tekemiseen, kuten esimerkiksi yritystoiminnan kehittämiseen.

Tuloksena parempi asiakaskokemus

Kun turhilta paperipyörittelyiltä ja aikaa vievältä tiedostotetrikseltä vältytään, jää aikaa tarjota asiakkaalle entistä parempi asiakaskokemus. Oli asiakkaana sitten kuluttaja tai yritys, on asiakkaan palveleminen paras keino, millä yritys voi lopulta kehittää omaa toimintaansa ja kasvattaa liikevoittoa. Monella yrityksellä on käytössä crm suomi juuri tästä syystä: yritykset ovat ymmärtäneet, että automatisoitavat asiat on syytä automatisoida ja vapauttaa aikaa sille, mitä ei voi automatisoida: hyvän asiakaskokemuksen takaamiselle.

Mitä parempi asiakassuhde, sen parempi myynti. Tämän perusteesin tuntee jokainen yrittäjä. Myös nyrkkisääntö siitä pitää paikkansa, että olemassa olevien asiakkaiden pitäminen on aina sekä helpompaa että halvempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen.

CRM mukautuu yrityksen tarpeisiin

Monet yritykset, kuten esimerkiksi Lime Technologies pitävät tärkeänä sitä, että suomalainen crm järjestelmä voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Yritys voi ottaa käyttöön haluamansa ominaisuudet järjestelmästä - käyttämättömistä toiminnoista ei myöskään tarvitse maksaa turhaan.

CRM-järjestelmä voidaan myös integroida muiden yrityksen käyttämien järjestelmien kanssa. Kun kaikki yrityksen käyttämät järjestelmät toimivat keskenään, on toiminta entistä sulavampaa. Kun kaikki tiedot on saatavilla samasta paikasta, vähenee turhan tiedon määrä ja etsimiseen hukattu aika.

Asiakkuudenhallintajärjestelmä on kannattava hankinta jokaiselle yritykselle, joka työskentelee monimutkaisten myynti- ja ostoprosessien kanssa eikä halua tuhlata aikaa ja resursseja turhuuksiin. Kun kaikki tiedot on koottu CRM-järjestelmän avulla samaan paikkaan, vapautuu aikaa tärkeämmille toiminnoille.