Konkursseja tulee ennätystahtiin – Miten tilitoimistot voivat ehkäistä asiakkaidensa talousvaikeudet?

Konkurssien määrä on Suomessa hälyttävällä tasolla, eikä enää puhuta vain rakennusteollisuudesta. Monet yritykset ovat ajautuneet talousvaikeuksiin vaikeiden suhdanteiden vuoksi. Asiantuntevista tilitoimistoista on vaikeuksissa oleville yrityksille valtava hyöty. Itse asiassa tilitoimistot voivat ennakoida yrityksen tulevat talousongelmat jo hyvissä ajoin, jolloin kurssia voidaan vielä muuttaa.

Aktiivinen kommunikointi avainasemassa

Aktiivinen kommunikointi ja neuvonta asiakkaan ja tilitoimiston välillä ovat avainasemassa yrityksen taloushallinnossa. Tämän vuoksi moni yritys valitsee paikallisen tilitoimiston, jonka kanssa taloudellisia raportteja, verosuunnittelua ja strategisia suunnitelmia voidaan käsitellä kasvokkain. Esimerkiksi tilitoimisto Kuopio voi auttaa Kuopion seudun savolaisia yrityksiä saman pöydän ääressä, mikä voi syventää ja siten tehostaa tilitoimiston ja asiakkaan välistä yhteistyötä.

Säännöllinen vuoropuhelu ja taloudellinen raportointi auttavat yrityksiä pysymään ajan tasalla niiden taloudellisesta tilanteesta ja mahdollistavat nopeamman reagoinnin taloudellisiin muutoksiin. Neuvojen antaminen on olennainen osa tätä yhteistyötä, eikä laadukas tilitoimisto vain tyydy kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisen tekniseen suorittamiseen. Oikeasti laadukas toimisto auttaa yrityksiä ennakoimaan mahdollisia ongelmia ja hyödyntämään omia mahdollisuuksiaan paremmin ja kustannustehokkaammin. Proaktiivinen neuvonta ja avoin kommunikointi tuovat yritykselle kilpailuetua, voivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vähentävät talouteen liittyvää stressiä yrityksen johtoryhmässä.

Talousvaikeuksien ennakointi datan valossa

Yrityksiä on hakeutunut konkurssiin vuosina 2023–2024 ennätystahtiin. Kauppalehden selvityksen mukaan kyseessä ei myöskään ole vain uudet yritykset, vaan monet jo vuosikymmeniä toimineet yritykset ovat ajautuneet pahoihin vaikeuksiin. Koska globaalit markkinat muuttuvat nopeasti, on kyky reagointiin ja muutoksiin entistäkin oleellisempaa.

Hyvä tilitoimisto auttaa yritystä ennakoimaan ja hallitsemaan taloudellisia riskejä ja karikoita. Keskeistä tässä on kaiken tarjolla olevan datan analysoiminen ja hyvässä kunnossa olevan kassavirran varmistaminen. Tilitoimistot keräävät ja analysoivat jatkuvasti taloudellista tietoa, mikä mahdollistaa trendien tunnistamisen ja potentiaalisten riskien ennustamisen.

Kassavirran hallinta on yksi tärkeimmistä työkaluista talousvaikeuksien estämisessä. Yrityksellä pitää olla aina riittävästi varoja kattamaan palkat, kustannukset, investoinnit ja myös yllättävät menot. Hyvä tilitoimisto puuttuukin peliin ja huomauttaa, mikäli yrityksen kassavirta ei ole kestävällä tasolla. Ennusteet mahdollistavat realistisen kuvan saamisen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja auttavat tunnistamaan mahdolliset rahavirran katkokset ennen kuin ne muodostuvat kriittisiksi.

Verosuunnittelua ja kestäviä investointeja

Hyvä tilitoimisto auttaa yrityksiä myös verosuunnittelussa ja uusien investointien suunnittelussa. Verostrategioiden hienosäätö auttaa yrityksiä vähentämään verotaakkaansa laillisesti ja saamaan tarjolla olevat helpotukset, joista yrityksissä on harvemmin sisäistä tietoa. Tämäkin auttaa varmistamaan paremman kassavirran ja siten vähentää riskejä kulujen maksamisen suhteen.

Tilitoimistot myös seuraavat asiakkaidensa investointeja huolellisesti, mikä auttaa varmistamaan, että yritys ei lähde tavoittelemaan sellaisia valtauksia, joihin sillä ei numerojen valossa ole nykyisellään varaa. Tällöin yritys voi auttaa myös rahoituksen hakemisessa, mikäli yritys näkee uudet aluevaltaukset ja investoinnit riskinarvoisina. Tarkka seuranta mahdollistaa aina nopeat korjausliikkeet, mikä on oleellista nopeasti muuttuvassa globaalissa yritystoiminnassa.

Dataa on käytettävissä enemmän kuin koskaan

Dataa hyödynnetään nykyisin toimialasta riippumatta huomattavasti enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös KAMKin insinöörikoulutuksessa voi erikoistua datan hallintaan ja käsittelyyn sekä tekoälyratkaisuihin. Ja mikä onkaan hyödynnettäessä, sillä dataa ja tietoja kerätään enemmän kuin koskaan ja myös ohjelmistot ovat kehittyneet louhimaan tästä datasta merkittäviä johtopäätöksiä ja tulemia.

Modernit kirjanpito- ja analytiikkaohjelmistot mahdollistavat suurten datamäärien nopean käsittelyn ja muuntamisen ymmärrettäväksi informaatioksi. Ohjelmistot voivat automatisoida datan keruun, luokitella tiedot tehokkaasti ja tuottaa reaaliaikaisia, visuaalisesti houkuttelevia raportteja. Näistä raporteista voidaan nähdä oleellisia ja joskus yllättäviäkin trendejä sekä ennusteita. Raporttien ansiosta päätöksen teossa tarvitsee turvautua entistä harvemmin mututuntumaan ja entistä useammin tietoon.